23.8.1995

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTON INTERNET-STRATEGIA

In English | på svenska


Sisällysluettelo pääotsikoittain

Sisällysluettelo alaotsikoittain


Sisällysluettelo pääotsikoittain

1. JOHDANTO

2. AIKATAULU

3. ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET

4. MIHIN ASIAKKAAT VOIVAT KÄYTTÄÄ KIRJASTON INTERNET-YHTEYKSIÄ

5. TIEDONTUOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

6. VARUSTETASO

7. INTERNET KESKUSKIRJASTOTOIMINNASSA

8. INTERNET KIRJASTOTYÖVÄLINEENÄ

9. ERILAISIA HANKKEITA JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA

10. INTERNET-KIRJALLISUUTTA, -LEHTIÄ JA -CD-ROMMEJA

11. JULKAISUN KIRJOITTAJAT

Sisällysluettelo alaotsikoittain

1. JOHDANTO

2. AIKATAULU

3. ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET

  3.1 Johtoryhmä
  3.2 Internet-vastaavat
  3.3 Viestintäyksikkö
  3.4 Tietojärjestelmät
  3.5 Kirjakaapeli & Kaapelisolmu

4. MIHIN ASIAKKAAT VOIVAT KÄYTTÄÄ KIRJASTON INTERNET-YHTEYKSIÄ

  4.1 WWW eli World Wide Web
  4.2 Pääteyhteydet (telnet)
  4.3 Sähköposti
  4.4 POP ja IMAP-postit
  4.5 Anonyymipalvelin
  4.6 Postituslistat
  4.7 NEWS-keskustelualueet, Uutisryhmät
  4.8 IRC eli Internet Relay Chat eli Irkkaus
  4.9 MUD eli Multi-user Dungeon
  4.10 Freenet Finland
  4.11 FTP (File Transfer Protocol)
  4.12 Archie
  4.13 Gopher
  4.14 VERONICA (=Very Easy Rodent-Oriented Net-wide
          Index to Computerized Archives)
  4.15 WAIS-tietokannat
  4.16 Finger, Netfind, Whois ja X.500
  4.17 Tulostaminen
  4.18 Kuvan- ja tekstinluku eli skannaus
  4.19 Tiedontuottaminen / yksittäinen asiakas

5. TIEDONTUOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

  5.1 Yhteistyökumppanit
  5.2 Kirjaston oma tiedontuotanto
	 5.2.1 Kirjastojen www-kotisivut
     5.2.2 Kirjoitusoikeudet
     5.2.3 Hakemistot / tiedostot
     5.3 Henkilökunnan sähköposti

6. VARUSTETASO

  6.1 Laitteistot ja ohjelmistot
     6.1.1 Palvelimet
     6.1.2 WWW-työasemat
     6.1.3 Vanhat mikrot ja päätteet
     6.1.4 Muut laitteet

7. INTERNET KESKUSKIRJASTOTOIMINASSA

  7.1 Kaukopalvelu
  7.2 Keskuskirjastotiedotus ja -viestintä
  7.3 SYKE - Suomen Yleisten Kirjastojen Etusivu
  7.4 Kirjastoalan kehityksen seuraaminen ja
	ajankohtaiseen keskusteluun osallistuminen

8. INTERNET KIRJASTOTYÖVÄLINEENÄ

9. ERILAISIA HANKKEITA JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA

  9.1 Tiedon talo -projekti
  9.2 EU-projektit
  9.3 Kirjaston oma tietokanta Internetin kautta käytettäväksi
  9.4 Internet-koulutus etä- ja sähköpostikoulutuksena
  9.5 Muita hankkeita
	 9.5.1 Lehtiluettelo
	 9.5.2 NFFF - New Fiction and Facts from Finland
	 9.5.3 Kannettavan mikron käyttö kirjastossa
	 9.5.4 Soittolinjat
	 9.5.5 Kiinteällä linjalla kirjaston kautta Internettiin
	 9.5.6 News-palvelin

10. INTERNET-KIRJALLISUUTTA, -LEHTIÄ JA -CD-ROMMEJA

11. JULKAISUN KIRJOITTAJAT

eke@kaapeli.fi
hkki@kaapeli.fi