"> > ") { $c=0; while ((!feof($f)) && (substr($rivi, 0, 5) !="")) { $rivi = trim(fgets($f, 2048)); if (substr($rivi, 0, 3)=="= $vuodesta) && ($vuosi <= $vuoteen)) { $addok="ok"; } else $addok="eihemmettissa!!"; } $slause=trim($slause); if ($slause!="") { $slause=eregi_replace(",", " ", $slause); $slause=eregi_replace(" ", " ", $slause); $ssanat=explode(" ", $slause); $score=0; switch($stapa) { case "tekija" : for ($a=0; $a0) $addok="ok"; else $addok="eikamoon!"; //if (stristr($tekija, $slause)) $addok="ok"; else $addok="eikamoon!"; break; case "kappale" : for ($a=0; $a0) $addok="ok"; else $addok="eihittiii!"; // (stristr($biisi, $slause)) $addok="ok"; else $addok="eihittiii!"; break; } } if ($addok=="ok") { $tekija=trim($tekija); if ($tekija==" ") $tekija=" "; if ($biisi != " ") { $tiedot[]= array("tekija" => "$tekija", "biisi" => trim($biisi), "vuosi" => trim($vuosi), "levy" => trim($levy)); } } } } } fclose($f); } function sortBiisi($a, $b){ return strcmp($a["biisi"], $b["biisi"]); } function sortTekija($a, $b){ return strcmp($a["tekija"], $b["tekija"]); } function sortVuosi($a, $b){ return strcmp($a["vuosi"], $b["vuosi"]); } function linkit($s){ $ss=ereg_replace(" ", "+", $s); return "$s"; } reset($tiedot); if (!$sort) $sort="sortBiisi"; usort($tiedot, "$sort"); $bg1="hkipariton"; $bg2="hkiparillinen"; $bg=$bg1; $meno=" "; $tableOpen="nope"; function tableHeader() { global $meno, $bg,$bg1,$bg2,$vuodesta,$vuoteen,$mode,$tableOpen; echo "
\n"; echo "
$meno
\n"; echo "\n"; echo ""; if ($mode=="print") { echo "\n"; } else { $v = $vuodesta; if ($v=="") { $v = "kaikki"; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "\n"; if ($mode!="print") echo "\n"; else echo "\n"; $bg=$bg1; $tableOpen="jep"; } $kauntteri=0; ?>
KappaleEsittäjäVuosiLevylläkappaleesittäjävuosilevyllä

 
helsingin kaupunginkirjasto Hae tietokannasta:

 
  Hel.fi kotisivu EtusivuerikoissivustotHelsinki-aiheista musiikkia 
 
Helsinki-aiheista musiikkia

Aikajana:
Tietoa:

\"tulostusystävällinen\n"; ?> Tulosta
"; } else { echo "
"; } if ($stapa=="" && $vuodesta=="") { $f = fopen("helsinki_info.html", "r"); while (!feof($f)) { $rivi = fgets($f, 2048); if ((!stristr($rivi, "Helsinki-aiheista musiikkia\n

Kerännyt Pasilan musiikkiasema / Helsingin kaupunginkirjasto

"; else { if ($vuodesta!="") { if ($vuodesta == "kaikki") { echo "

Kaikki musiikki

\n"; $vuodesta = ""; } else echo "

Musiikkia, vuodesta $vuodesta vuoteen $vuoteen.

"; } else echo "

Kaikki musiikki

\n"; } if ($stapa != "") { echo "\n"; switch ($stapa) { case "tekija": echo "Haettiin tekijällä $slause"; echo "... osumia: ".count($tiedot)." kpl.
" ; break; case "kappale": echo "Haettiin kappaleella $slause"; echo "... osumia: ".count($tiedot)." kpl.
"; break; } echo "
\n"; } if ($otsikot == "pois") tableHeader(); while (list(, $d) = each($tiedot)) { if ($bg==$bg1) $bg=$bg2; else $bg=$bg1; if ($otsikot!="pois") { if ($meno!=substr($d["biisi"], 0, 1)) { if ($tableOpen=="jep") echo "
"; $meno=substr($d["biisi"], 0, 1); tableHeader(); $tableOpen="jep"; } } $kauntteri++; echo "\n"; echo " ".$d["biisi"]."\n"; echo " ".$d["tekija"]."\n"; echo " ".$d["vuosi"]."\n"; echo " ".$d["levy"]."\n"; echo "\n"; } echo "\n"; } ?> \n"; } ?> Tekemälläsi haulla ei löytynyt yhtään osumaa.\n"; } ?>