Takaisin etusivulle   Takaisin lukuun 15   Palautteet ja kommentit

15. TARKISTUKSEN JA PAIKANNUKSEN VÄLINEET

 

15.2. Kansalliset bibliografiat ja kotimaisen aineiston tietokannat

15.2.1. Suomen kirjallisuus ja painetut yleisbibliografiat
15.2.2. Kotimaisen kirjallisuuden tietokannat
15.2.3. Kotimaisen kirjallisuuden mikrokorttiluettelot
15.2.4. Musiikkibibliografiat ja -tietokannat
15.2.5. Virallisjulkaisuluettelot
15.2.6. Artikkelihakemistot ja -tietokannat

 

 

15.2. Kansalliset bibliografiat ja kotimaisen aineiston tietokannat

Kotimaisten julkaisujen tiedot tarkistetaan kansallisista bibliografioista. Suomen kirjallisuus -kansallisbibliografiaa on julkaistu painettuna, mikrokortteina, suorakäyttöisinä tietokantoina LINNEA- ja KDOK/Minttu -järjestelmissä sekä CD-ROM-levynä. Sitä täydentävät erityyppisistä aineistoista julkaistut painetut bibliografiat ja tietokannat. Muutamissa tietokannoissa on myös julkaisujen sijaintitiedot, joten ne ovat luonteeltaan sekä bibliografioita että yhteisluetteloita. LINDA-yhteisluttelo sisältää myös kansallisbibliografian tietueet, joten siitä voidaan tehdä sekä bibliografisia tarkistuksia että paikannuksia.

15.2.1. Suomen kirjallisuus ja painetut yleisbibliografiat

Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska... = Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista, kuin myös muutamista muista teoksista, joissa löytyy jokin kirjoitus suomen kielellä, tahi joku johdatus sitä tuntemaan / Fredrik Wilhelm Pipping. Helsingfors 1856-1857 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 20). Jäljennösp. Helsinki 1967.
- Kronologinen luettelo painovuoden mukaan, 1544-1855.

Lisäyksiä Fredrik Wilhelm Pippingin bibliografiaan Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista. Tillägg till Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska av Fredrik Wilhelm Pipping / toim. Irja Rämä. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1984.

Suomalainen kirjallisuus 1544-1877 : aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. Helsinki 1878. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 57)

Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 / toim. Tuija Laine & Rita Nyqvist. Helsinki 1996. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 642)

Suomalainen kirjallisuus : aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. 1878-1938. Helsinki 1880-1940. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 57, lisävihko 1-15).

- Suomessa ilmestynyt suomenkielinen kirjallisuus. Luettelossa on 15 osaa, joista kukin kattaa 3-5 vuotta. Vuosina 1933-38 luettelo sisältää myös ulkosuomalaisen kirjallisuuden sekä Suomessa ilmestyneen vieraskielisen kirjallisuuden.

Finsk bok-katalog 1878-1886. Helsingfors 1879-1886.

Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten utgivna på främmande språk i Finland ävensom av finländska författare på svenska och främmande språk i utlandet. Helsingfors 1892-1983. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland)

21. (1886-1890)
35. (1891-1895)
53. (1896-1900)
104. (1901-1905)
166:1-2. (1906-15)
340:1-2. (1916-25)
461:1-2. (1926-32)
504:1-2. (1933-38)

- Suomessa ilmestynyt ja suomalaisten julkaisema ruotsin- ja vieraskielinen kirjallisuus. Vuosien 1933-1938 luettelo sisältää vain ruotsinkielisen kirjallisuuden.

 

Suomen kirjallisuus 1939-1943 : aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. Helsinki 1952. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, 57. Lisävihko 16).

- Tästä osasta alkaen luetteloon sisältyy myös Suomessa ilmestynyt ruotsinkielinen kirjallisuus.

Suomen kirjallisuus : aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. 1944-1966. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1954-1969.

- Viisi- ja kolmivuotisluetteloita. Aineistoon on lisätty ulkomaisten kustantajien Suomessa painattamat teokset sekä sarjoihin kuuluvat tai julkisesti myytävänä olevat monisteet. Kyrilliset kirjaimet on translitteroitu.

Suomen kirjallisuus 1967-1971. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1992.

- Viisivuotisbibliografia, joka sisältää kirjat, sarjat, musiikkijulkaisut ja kartat. Luettelossa on myös ulkomailla kustannettu suomenkielinen kirjallisuus sekä ulkomaiset julkaisut, joiden tekijä tai kääntäjä on suomalainen. Luettelo on tuotettu atk-tiedostosta, joka on liitetty Fennica-tietokantaan.

Suomen kirjallisuus. 1972-1976. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1974-1977.

- Kuukausiluettelot ja vuosiluettelot. Bibliografisiin tietoihin kuuluu kirjan kansainvälinen standardinumero ISBN, joka on ruvettu antamaan Suomessa julkaistuille kirjoille vuoden 1972 alusta. Kartta- ja musiikkijulkaisut sisältyvät vuosiluetteloon. Kausijulkaisuista vuosikirjat ja kalenterit sisältyvät vuosiluetteloon.

Suomen kirjallisuus 1977-. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1979-

- Kuukausiluettelot ja vuosiluettelot. Vuosiluettelosta 1977 lähtien bibliografia on luetteloitu atk-menetelmin. Luettelot sisältävät Suomessa julkaistut kirjat ja sarjojen itsenäiset osat. Musiikkijulkaisuista otetaan mukaan opetukseen tarkoitetut laulukirjat ja musiikin opetusoppaat, kartoista kirjanmuotoiset kartastot. Bibliografian ulkopuolelle jäävän aineiston tiedot ovat haettavissa Fennica-tietokannasta.

Suomen kirjallisuuden aineisto on vuodesta 1979 lähtien luetteloitu Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistojen kirjastojen yhteistyönä. Kirjastopalvelu Oy liittyi tiedon tuottajiin vuonna 1988 ja Kirjavälitys Oy vuonna 1992. Vuodesta 1993 luettelointiin ovat osallistuneet myös Eduskunnan kirjasto ja Joensuun yliopiston kirjasto.

 

Suomen venäjänkielisen kirjallisuuden bibliografia 1813-1972 / Ben Hellman, Johan Kjellberg. Helsinki 1988. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 52)

- Luettelo sisältää Suomen rajojen sisäpuolella kustannetun ja julkaistun venäjänkielisen kirjallisuuden, sanoma- ja aikauslehdet sekä pienpainatteet. Mukana on myös ukrainan- valkovenäjän- ja serbokroaatinkielisiä julkaisuja, mutta ei kyrillisin kirjaimin painettua karjalankielistä kirjallisuutta.

Suomen sanomalehdistön bibliografia 1771-1963 / toim. Väinö Kaarna, Kaarina Winter. Helsinki 1965. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 31)

Suomen aikakauslehdistön bibliografia 1782-1955 / Jussi Kurikka, Marketta Takkala. Helsinki 1983. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 47)

Suomen aikakauslehdistön bibliografia 1956-1977 / Marketta Takkala, Anna-Maija Ortamo, Päivi Tommila. Helsinki 1986. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 48)

 

15.2.2. Kotimaisen kirjallisuuden tietokannat

Fennica (http://hul.helsinki.fi/hyk/kt/fennica.html)

- Kansallisbibliografian VTLS-tietokanta, jota ylläpitää Helsingin yliopiston kirjaston bibliografinen osasto. Aineistoa tietokantaan tuottavat Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistojen kirjastot, Eduskunnan kirjasto, Joensuun yliopiston kirjasto oman yliopistonsa julkaisujen osalta sekä Kirjastopalvelu Oy. Tietokantaan tallennetaan myös ennakkoluettelointitietoja vielä ilmestymättömistä kirjoista. Näistä huomattavan osan tuottaa Kirjavälitys Oy.

Fennica sisältää nyt kotimaiset kirjat ja kausijulkaisut 1940-luvulta lähtien ja aikakauslehdet 1700-luvulta lähtien. Takautuvaa luettelointitietojen tallennusta tehdään jatkuvasti. Audiovisuaalisen aineiston, karttojen, nuottien yms. aineiston tallennusta laajennetaan.

Fennicasta tulostetaan painettu kansallisbibliografia Suomen kirjallisuus sekä Fennica CD-ROM. Fennican monografia- ja kausijulkaisuaineisto päivitetään VTLS-tietokanta LINDAan. Lisäksi sen monografiat ovat haettavissa KOTI-tietokannasta ja kausijulkaisut KAUSI-tietokannasta.

Fennica CD-ROM. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1990-

- Sisältää Fennica-tietokannan aineiston joitakin erikoisaineistoja lukuunottamatta. Päivitetään neljä kertaa vuodessa.

KOTI

- Kotimaisen kirjallisuuden yhteisluettelo, joka sisältää tiedot korkeakoulukirjastojen kotimaisesta kirjallisuudesta sekä Suomen kansallisbibliografia-aineiston 1940-luvulta lähtien. Tietokannassa siis on LINDAn kotimainen kirja-aineisto. KOTI-tietokanta kuuluu KDOK-tietopankkiin, jonka tuottaja on Helsingin yliopiston kirjasto ja ylläpitäjä TT-Tietopalvelut Oy. Tietokanta on haettavissa Valtion tietokonekeskuksen Minttu-tiedonhakujärjestelmässä.

 

15.2.3. Kotimaisen kirjallisuuden mikrokorttiluettelot

Fennica : Suomen kirjallisuuden luettelo. 1. 1955-1993. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1994.

Fennica ISBN. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1984-1992.

- Kirjan kansainvälisen standardinumeron mukainen hakemisto Fennica 1:een. Kumuloituu vuodesta 1977.

Fennica ISDS. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1984-1992. (Jatkuu: Fennica. Kausijulkaisut).

Fennica. Kausijulkaisut. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1993-1994. (Edeltäjä: Fennica ISDS).

Edellämainittujen korttisarjojen julkaiseminen on lopetettu vuonna 1994. Korttisarjojen tiedot sisältyvät Fennican VTLS-tietokantaan ja Fennica CD-ROMiin, LINDAan sekä KDOK-tietokantoihin KOTI ja KAUSI.

Fennica extranea. Helsingin yliopiston kirjasto, 1986-1994.

- Erikoisluettelo ulkomailla ilmestyneistä suomenkielisistä, suomalaisten tekemistä sekä Suomea ja suomen kieltä koskevista julkaisuista. Tämä ns. ulkofennica-aineisto sisältyy myös KAUKO-tietokantaan.

 

15.2.4. Musiikkibibliografiat ja -tietokannat

Suomalaisten äänilevyjen luettelo : 1902-1945. Helsinki 1970. (Suomen äänitearkiston julkaisu, 4)

Suomalaisten äänilevyjen luettelo : 1946-1966. Helsinki 1967. (Suomen äänitearkiston julkaisu, 1)

Suomalaisten äänilevyjen luettelo. 1967-1982. Helsinki 1968-83. (Suomen äänitearkiston julkaisuja)

- Vuosiluetteloita.

Suomalaisten äänilevyjen hakemisto : 1902-1980. Helsinki 1973-1982. (Suomen äänitearkiston julkaisu, 9, 10, 17, 20)

- Nimekehakemistoja edellisiin luetteloihin.

Suomalaisten äänitteiden luettelo : 1983-1991. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston kirjasto, 1985-1995.

- Ilmestyy kerran vuodessa. Luettelon aineisto on haetavissa MUSA- ja MUSTI-tietokannoista.

Suomalaisten äänitteiden luettelo. Hakemisto : 1983-1991. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston kirjasto, 1985-1995.

- Nimeke- ja tekijähakemistot edelliseen, ilmestyy kerran vuodessa.

MUSA

- Tietokanta, joka sisältää tiedot Suomessa julkaistuista äänitteistä ja niiden sisältämistä kappaleista ja teoksista 1983-1990. Ei päivitetä enää. Tiedontuottaja on Jyväskylän yliopiston kirjasto.Tietokannasta on julkaistu painettu vuosibibliografia Suomalaisten äänitteiden luettelo hakemistoineen.

MUSTI

- Kotimaisten äänitteiden tietokanta Jyväskylän yliopiston kirjaston JYKBIB-järjestelmässä. Sisältää tiedot kirjaston vapaakappaleina saamista musiikkiäänitteistä vuosilta 1983-1991. Aineistoon sisältyy vuosilta 1983-1989 myös puheäänitteitä ja äänikirjoja, jotka sen jälkeen löytyvät Fennica-tietokannasta. MUSTI-tietokannan tuleva ylläpito ja tietojen julkaisutapa ovat tällä hetkellä avoinna.

VIOLA (http://linnea.helsinki.fi/yhteistietokannat/viola.html)

- LINNEA-järjestelmään kuuluva musiikkiaineiston yhteisluettelotietokanta. Siihen on tallennettu kaikki kotimaiset nuotit vuodesta 1977 sekä kotimaisia äänitteitä vuodesta 1993 alkaen. Tietokannassa on tietoja myös muista kirjastojen kokoelmissa olevista musiikkiaineistoista. Lisäksi VIOLAan tallennetaan tiedot musiikkijulkaisuihin sisältyvistä yksittäisisitä teoksista ja kappaleista. Tiedon tuottajia ovat Helsingin ja Jyväskylän yliopiston kirjastot, Varastokirjasto sekä muita musiikkikirjastoja.

 

15.2.5. Virallisjulkaisuluettelot

Valtion virallisjulkaisut. 1961-. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1962-

- Valtion virastojen, laitosten ja komiteoiden julkaisujen vuosiluettelo.

VILLE (http://www.eduskunta.fi/kirjasto/tietok.html)

- Virallisjulkaisujen tietokanta, jonka aineiston tuottaa Eduskunnan kirjasto. Sisältää tiedot valtion virastojen ja laitosten julkaisuista vuodesta 1984 lähtien sekä komiteanmietinnöistä 1800-luvun puolivälistä lähtien. (Entinen VIRA-tietokanta)

 

15.2.6. Artikkelihakemistot ja -tietokannat

ARTO

- Kotimaisten aikakauslehtiartikkeleiden viitetietokanta, perustettu 1994. Vuoden 1995 alusta lähtien siihen rekisteröidään kaikki merkittävät artikkelit n. 800 kotimaisesta aikakauslehdestä kuukauden sisällä lehden ilmestymisestä. Lehtivalikoima laajenee edelleen. ARTO on LINNEA-yhteisjärjestelmän VTLS-tietokanta, josta uudet artikkelit päivitetään KATI-tietokantaan. Tiedontuottajina on lukuisia kirjastoja ja tutkimuslaitoksia, mm. KATIin sisältyvien erikoisbibliografioiden tuottajia.

KATI

- Kotimaisten artikkelien viitetietokanta, jossa on tietoja sekä erikoisalojen bibliografioihin sisältyvistä artikkeleista ja kirjoista että yleis- ja harrastelehtien artikkelien tietoja. Tietojen alkamisvuosi vaihtelee aloittain. Vanhimmat tiedot ovat vuosisadan alusta, mutta kattavimmin aineisto on rekisteröity 1980-luvulta lähtien. Vuoden 1995 alusta uudet tietueet lisätään keskimäärin kerran kuukaudessa ARTO-tietokannasta. KATI sisältyy KDOK-tietopankkiin, jota käytetään TT-Tietopalvelut Oy:n Minttu-järjestelmässä.

KATI CD-ROM. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, 1995.

- Sisältää KATI-tietokannan artikkeliviitteet vuoden 1994 loppuun saakka.

Aleksi Online/WWW (http://www.btj.se/aleksi/index.html)

- BTJ Kirjastopalvelu Oy:n tuottama tietokanta, joka sisältää artikkeliviitteitä n. 250 kotimaisesta aikakauslehdestä (vuodesta 1982 lähtien) ja 12 sanomalehdestä (vuodesta 1996 lähtien).

Aleksi CD-ROM. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1994-

- Sisältää aikakauslehtien viitteet ja lisäksi Kauppakorkeakoulun kirjaston FINP-tietokannan (talouselämän lehtiartikkelien viitetietokanta 1980-) sekä Teknillisen korkeakoulun TALI-tietokannan (tekniikan aikakauslehtien artikkeliviitetietokanta 1980-). Päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Suomalaisia aikakauslehtiartikkeleita : uutuusindeksi. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1982-

- Painettu artikkelihakemisto, joka sisältää Aleksi-tietokannan aikakauslehtien viitteet.

Suomen aikakauslehti-indeksi : 1959-1981. Turku : Turun yliopiston kirjasto, 1961-1984.

- Painettu vuosiluettelo, joka sisältää kotimaisten aikakauslehtien artikkelitietoja.

Suomen aikakauslehti-indeksi : 1803-1863. Turku : Turun yliopiston kirjasto, 1974.

Suomen sanomalehtihakemisto : 1771-1890. Mikrokortteja. Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto, [1990].

- Mikrofilmattu alanmukainen luettelo sanomalehtien artikkeleista.

 

Kirjallisuutta:

Mistä löytäisin sen tiedon? : bibliografioita: painatteita, mikrokortteja. tietokantoja ja CD-ROM-levyjä / Mirjam Kalpio, Maija Kanerva. Helsinki : Suomen kirjastoseura, 1989

 

 

Takaisin etusivulle   Takaisin lukuun 15   Palautteet ja kommentit