Etniset vähemmistöt ja kirjastot
-Monikulttuurisuus Helsingin kaupunginkirjastossa

1. JOHDANTO

2. TEOREETTINEN TAUSTA JA TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

3. YHTEISKUNNALLISET TAUSTATEKIJÄT

4. KIRJASTO, VÄHEMMISTÖT JA MONIKULTTUURISUUS

5. TUTKIMUSMENETELMÄT

6. TUTKIMUSTULOKSET

7. TULOSTEN TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

* SISÄLLYSLUETTELO KOKONAISUUDESSAAN

nainen.gif (51279 bytes)

Informaatiotutkimuksen
sivuainetutkielma
Tampere 1997
_________________________

Taina Iduozee

Taina.Iduozee@lib.helfi

ESIPUHE

TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen lähtökohta on tekijän kiinnostus etnisiin vähemmistöihin ja näiden huomioimiseen yleisessä kirjastossa. Työn
tarkoitus on selvittää, mitä monikulttuurinen kirjastotoiminta merkitsee Helsingin kaupunginkirjastossa.

LÄHTEET

LIITTEET

Sivujen tekijät

Taina.Iduozee@lib.hel.fi